Lam Tin Methodist Primary School logo
Lam Tin Methodist Primary School motto

以下連結,只供參考及延伸學習之用,演奏版本若與教科書有異,以教科書為準。

 

六年級

單元一:

阿帕拉契之春:
(開首至3:19) https://www.youtube.com/watch?v=xDRWdNn_nLk

貝多芬〈D小調第九交響曲〉合唱:
(2:59-8:23) https://www.youtube.com/watch?v=hdWyYn0E4Ys
 

單元二:

紅河谷:
https://www.youtube.com/watch?v=gooN9iu4EbM
 

單元三:

巴哈〈G大調小步舞曲〉:
https://www.youtube.com/watch?v=KqSAGwa49MM

戀人協奏曲:
https://www.youtube.com/watch?v=mGoP8bA42Ik

海頓〈G大調交響曲〉驚愕:
https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw
 

單元四:

踏雪尋梅:
https://www.youtube.com/watch?v=ymTfJRZ5EKg

〈黃河大合唱〉保衞黃河:
(開首至4:44) https://www.youtube.com/watch?v=kPnqewwnI8E

單元五:

春之聲:
https://www.youtube.com/watch?v=rbFrXOUDyF0

1812序曲:
(4:43-6:02) https://www.youtube.com/watch?v=qW4C2h3lPac

德布西〈月光〉:
https://www.youtube.com/watch?v=U3u4pQ4WKOk

 

五年級

單元一:

DO RE MI:
https://www.youtube.com/watch?v=PEodUg43Zpo

再會歌:
https://www.youtube.com/watch?v=kxjwb5cXTI0

〈歌聲伴我心〉風箏原曲:
https://www.youtube.com/watch?v=Lsyjk6M0VCc
 

單元二:

小時候:
https://www.youtube.com/watch?v=raxvCvyhTxQ
 

單元三:

〈地獄中的奧菲斯〉肯肯舞:
https://www.youtube.com/watch?v=bLqMcN53QLA

〈動物嘉年華〉烏龜:
https://www.youtube.com/watch?v=oEjb_VoHI2g

挪威舞曲:
https://www.youtube.com/watch?v=JYrCj4lweLg
 

單元四:

〈卡門〉間奏曲:
https://www.youtube.com/watch?v=koXIFtrNrrc

幽默曲:
https://www.youtube.com/watch?v=cIj04Rr_UA0
 

單元五:

月亮姐姐睡何鄉:
https://www.youtube.com/watch?v=c2nPX6Y2taY

柳毅傳書:
https://www.youtube.com/watch?v=QcHXqER9xv0

白蛇傳:
https://www.youtube.com/watch?v=QeaghtdDqt4

 

四年級

單元一:

The Mulberry Bush:
https://www.youtube.com/watch?v=lr2PUHiw8Ek

乘著歌聲的翅膀:
https://www.youtube.com/watch?v=udQpD4pw9zE

軍隊進行曲:
https://www.youtube.com/watch?v=tJYvFXlJ-BE
 

單元二:

魚潭:
https://www.youtube.com/watch?v=pP9YNZGol_s
 

單元三:

老虎磨牙:
https://www.youtube.com/watch?v=uHkZ2EcROro

彼得與狼:
https://www.youtube.com/watch?v=8M3W0WsIlpI
 

單元四:

牧民新歌:
https://www.youtube.com/watch?v=wqKL3Ep-hmI

春江花月夜:
https://www.youtube.com/watch?v=bnaPbR1eeKk

良宵:
https://www.youtube.com/watch?v=NILb4iEwf3w

月圓花好:
https://www.youtube.com/watch?v=dl60_JWgIy8

將軍令:
https://www.youtube.com/watch?v=ELz87qf9Zvk

 

 

三年級

單元一:

鴨子拌嘴:
https://www.youtube.com/watch?v=W0zBLOegqmY
 

單元二:

小白船:
https://www.youtube.com/watch?v=q74hjIloPbE
 

單元三:

往事難忘:
(開首至0:20) https://www.youtube.com/watch?v=SuoyfRDgC-E
 

單元四:

海頓〈降E小調小號協奏曲〉:
https://www.youtube.com/watch?v=y-qf1blogAg

蕭斯達高維契〈第二華爾滋〉:
https://www.youtube.com/watch?v=vauo4o-ExoY

牧場是我家:
https://www.youtube.com/watch?v=yY99EZQn5RY
 

單元五:

山魔宮中:
https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ

愛貓圓舞曲:
https://www.youtube.com/watch?v=DOlG8Ut-gTc

 

二年級

單元二:

口哨與小狗:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCO1qExjlpA

Row Row Row Your Boat:
https://www.youtube.com/watch?v=7otAJa3jui8
 

單元五:

獅王進行曲:
https://www.youtube.com/watch?v=DndnJcozMYA

水族館:
https://www.youtube.com/watch?v=9h_J5601Q_0

 

 

一年級

單元二:

Summ Summ Summ:
https://www.youtube.com/watch?v=KeRM98Bp8Io
 

單元三:

小錫兵進行曲:
https://www.youtube.com/watch?v=gvqpw6tlj9k

〈B小調第八交響曲〉未完成:
https://www.youtube.com/watch?v=pRurBkG9MRg
 

單元四:

青蛙大合唱:
https://www.youtube.com/watch?v=wxSIWhdRleA
 

單元五:

玩具交響曲第一樂章:
(開首-4:08) https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE

玩具交響曲第二樂章:
(4:08-8:10) https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE