Lam Tin Methodist Primary School logo
Lam Tin Methodist Primary School motto

以下連結,只供參考及延伸學習之用,演奏版本若與教科書有異,以教科書為準。

 

六年級

單元一:

Scoo Be Doo:
https://drive.google.com/file/d/18ORnjJMfyUdCzMEs9rdClLIUnroNDEDf/view?usp=sharing

 

單元二:

韓德爾〈廣板〉,有用和弦伴奏:
https://drive.google.com/file/d/19g1rTxTa4lGc2W3Be5xczp4IYefbbZdU/view?usp=sharing

 

單元三:

四季〈春〉:

https://drive.google.com/file/d/112fCGXG3lmVyOvMxD8LssHYgiLI1-a13/view?usp=sharing

四季〈冬〉:

https://drive.google.com/file/d/1s1iEJ1WPB7gksYeqIvlog5dkEPMCS7db/view?usp=sharing

蘆笛舞曲:
https://drive.google.com/file/d/1AjMYG3bHf0e703BXght4R8nYS4egektf/view?usp=sharing

 

單元四:

蘇格蘭勇士:

https://drive.google.com/file/d/1Y5WS-xGk60qMtzbdKNrx3CeaAS6ZB6D5/view?usp=sharing

Kalinka(三角琴演奏):

https://drive.google.com/file/d/1KwNWqrpmYALDv6BQ25j1FQVYj_zCZuEF/view?usp=sharing

俄羅斯舞曲:
https://drive.google.com/file/d/12vinGHhvh1Y6UYZkML2AET5CLf09ImkT/view?usp=sharing

 

單元五 :

骷髏之舞:

https://drive.google.com/file/d/1Pa9sIxhh5-_UoO3AxW8lInPV2PjQtqeL/view?usp=sharing

 

五年級

單元一:

買麪包:

https://drive.google.com/file/d/1ib7g6r8mObHKpbwaypgu9-jFur6F8kmR/view?usp=sharing

夕陽之歌:

https://drive.google.com/file/d/1QcvZXT1Ytc2aEhaQr8l6jNTic7rQ0e8R/view?usp=sharing

學生哥:

https://drive.google.com/file/d/1ELA1--EvmVEJ-cK9AC7BjRIZfNwhjZeu/view?usp=sharing

海闊天空:

https://drive.google.com/file/d/1Ao4FHPDied9I_HoB86CNVzZah9J4V93q/view?usp=sharing

親情:

https://drive.google.com/file/d/1ZgXmJJQaIwnX10RMj-Lj-jeFBu_4qc45/view?usp=sharing

紅日:

https://drive.google.com/file/d/1hn0P8oRdx4yMnWxxDEBDTignz_NToDOS/view?usp=sharing

 

單元二:

搖籃曲:

https://drive.google.com/file/d/1iiNB8C2DW_8SmA4_KeQ6C0PBajRtxMNG/view?usp=sharing

圓舞曲:

https://drive.google.com/file/d/1u3Oe--rzxRMiBBz1vt7w-MVmbVIm_SJP/view?usp=sharing

維也納的音樂鐘:

https://drive.google.com/file/d/1qCiw-lgcac-28iV6jGFrAV6kfPuVEQU8/view?usp=sharing

 

單元三:

無伴奏〈Some where out there〉:

https://drive.google.com/file/d/12GaXJR7hL-IeFMS78xjarVvr4jitZIoa/view?usp=sharing

無伴奏流行曲〈化蝶〉:

https://drive.google.com/file/d/1u0cZoPgirEQikP0uOaZdL-8xQpikW6Mv/view?usp=sharing

無伴奏流行曲〈小幸運〉:

https://drive.google.com/file/d/1l6SdHBo07T6sDozNzvmauV-Q0AacPf5U/view?usp=sharing

 

單元四:

非洲鼓表演:

https://drive.google.com/file/d/1IYtZBPGsi6uhVbUS9bYSJqR2Azl4MVdP/view?usp=sharing

非洲樂器介紹:

https://drive.google.com/file/d/1ftwFVKdFwVaZmcmB9OMh-y7KJvY36zSW/view?usp=sharing

 

單元五:

小夜曲:

https://drive.google.com/file/d/1iSsssW2obZyTcnf5T4Gs9T_n4h1_0QW8/view?usp=sharing

波爾卡:

https://drive.google.com/file/d/1PTe3DCbtqdeMw1jhUZXuedDxDsE9etoe/view?usp=sharing

軍刀舞:

https://drive.google.com/file/d/1YyVtX9n4mMwqlcnxWFrVJQSgfbgWtpsI/view?usp=sharing

 

四年級

單元一:

牙買加倫巴舞:

https://drive.google.com/file/d/1RJvHh_loT7uEZXXvgX4zescMKmmJoxWG/view?usp=sharing

 

單元二:

父母恩:

https://drive.google.com/file/d/1TCL6lPm8iklDA6oazTAIDonNc_9s8pRh/view?usp=sharing

 

單元三:

公雞和母雞:

https://drive.google.com/file/d/1eCyYsBd3tlPhi17TnSc1YniIx_oARLRI/view?usp=sharing

林中布穀鳥

https://drive.google.com/file/d/1HHSNpltu39GJHqnYEXNGgfu_Lcy6n0YL/view?usp=sharing

 

單元四:

普通人鼓號曲:

https://drive.google.com/file/d/1hOd_wGaxleBYVoOfIk0Pg3NETrFxurzs/view?usp=sharing

 

單元五:

土耳其進行曲:

https://drive.google.com/file/d/1v7kUaIJGePD-ewu4Wd07aFSWlUpGI-NJ/view?usp=sharing

 

三年級

單元一:

杜鵑圓舞曲:

https://drive.google.com/file/d/101wgWdlF2uPA-kjVmFv8Bwx9RIWcLITB/view?usp=sharing

小象寶寶走路:

https://drive.google.com/file/d/19Dhauo1mUpnwH48vWpxDTJeZlFxzE5c5/view?usp=sharing

 

單元四:

鐘:

https://drive.google.com/file/d/1WZkxMBdp-YoWNXYvkNVpDla7bNgP65R6/view?usp=sharing

平安夜:

https://drive.google.com/file/d/1vtZa29i8Cf6Tt6xOYyUXWctzTIdh40qS/view?usp=sharing

雪地奔馳:

https://drive.google.com/file/d/1JTZlVYx0_cStkqvZ95jD3F9uvjfXOyAn/view?usp=sharing

 

二年級

單元一:

第一1號威風凜凜進行曲:
(只聽1:58-3:41) https://drive.google.com/file/d/1OrhUZmONZ-Zfg5ZnvOmy2IxUOiAoGzTy/view?usp=sharing

 

單元二:

嘉禾舞曲:
(只聽1:22-1:50) https://drive.google.com/file/d/16zQfRA6NyRfPdf39TkddJCRt6zA2yPQv/view?usp=sharing

G大調小步舞曲:
(只聽開首-00:47) https://drive.google.com/file/d/1IvNIxJNBac0w9E-dlExLbWqhp-s_4hUu/view?usp=sharing

 

單元四:

I bought me a cat:

https://drive.google.com/file/d/1x7KwPr81eD9voHGC41aUNkaKDxyheMBm/view?usp=sharing

 

一年級

單元三:

驚愕:
(開首-00:35) https://drive.google.com/file/d/1Ty3lbgnmK5ZJAS5KznTXxcIZbC-Wxrcn/view?usp=sharing

 

單元四:
(閞首-00:25) https://drive.google.com/file/d/1uSMmXv_gwdtQ9ANEzp3APODzX3B3uWsF/view?usp=sharing

 

單元六:

吉祥三寶(蒙古語):

https://drive.google.com/file/d/1J1_SCFOF9j4bueoz4jw2MjRUwftpiHKy/view?usp=sharing

吉祥三寶(普通話):

https://drive.google.com/file/d/1eB0_Xiz1_9U6A0zhqekw5j9lAqedTal7/view?usp=sharing

The wheels on the bus:

https://drive.google.com/file/d/1O0kffhWgD3cCq5TNpyS7eaVsNWSoPeNJ/view?usp=sharing